GDO'lu ürünler gümrükten vizesiz geçiyor ise...

Dr. Feza Şen 06 Aralık 2017 Çarşamba, 07:12

Sağlığın başlangıcı sağlıklı beslenmedir.Ne yediğinizi biliyor musunuz...??

Sağlıklı beslenme ise sağlığınızı bozmayacak ürünleri tüketmektir.

Sağlıklı ürünlerin başında sebze, meyve ve bakliyatlar gelmektedir.

Peki, pazardan, manavdan, marketten aldığınız sebze ve meyveler ne kadar sağlıklıdır?

Diye düşünürken "ülkemize giren GDO'lu ürün miktarları bilinmiyor..." açıklaması ile kafalarımız iyice karıştı...

"İthal edilen GDO'lu ürünlerle ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı" tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verildi.

"GDO" Genetiği Değiştirilmiş Ürün demek...

Bu soru önergesinde;

  1. "Türkiye'de Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) ürünün tarlada üretiminin yasaklanmasına rağmen ülkemize ithal yolu ile girişine neden izin verilmektedir?
  2. Son beş yılda İthal izni verilen GDO'lu ürün sayısı kaçtır?
  3. Yeni ithal izni verilecek midir? Hayvan yemi olarak giren ürünler ile beslenen hayvanların helal Gıda olarak etiketlenmesi olası mıdır?
  4. Genetiği değişime uğramış yemlerden beslenen hayvanın etinden ve sütünden insan sağlığını olumsuz etkilenmeyeceği söylenebilir mi?
  5. İthal GDO'lu hayvan yeminin içeriğinin laboratuvarlarda incelenmesi olası mıdır?" soruları sunuldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanımızda bu soru üzerine

  1. "gümrük tarife cetvelinde genetiği değiştirilmiş ürünler için ayrı bir sınıflandırma bulunmadığını" açıkladı.Gelen açıklama ile gümrüklerden geçişlerde bu ürünlerin bir sınıflandırmaya tabi olmadan kolayca geçebildiği sonucunu çıkarmaktayız.

Bu açıklamadan sonra"Ülkemizde satılan ürünlerde GDO'lu olma olasılığı kontrol ediliyor mu?" sorusu geliyor tüketicilerin aklına...

Biyogüvenlik mevzuatı denildiğinde 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu, bu kanunu dayanak alan Biyogüvenlik Kurulu Ve Komitelerin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik, uluslararası mevzuat olarak da, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Cartagena Biyogüvenlik Protokolü aklımıza gelmektedir.

Ayrıca ülkemizde 13.08.2010 tarihinde -27671 sayılı Resmi Gazete' de Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Ve Ürünlerine Dair Yönetmelik yayınlandı.

GDO ile ilgili denetim-kontrol, numune alma-analiz hususlarında uyulması gereken kurallar Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Ve Ürünlerine Dair Yönetmeliği ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre yapılmak zorundadır.

İlgili yönetmeliğin 22. Ve 23. Maddeleri bu hususu açıklamakta ve 22. Maddesin 1. Fıkrasında "GDO ve ürünleri ile GDO'lardan elde edilen ürünlerin denetim ve kontrolleri bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre Bakanlıkça yapılır." Demektedir.

Sorumluluk ta Tarım ve Köy İşleri Bakanlığındadır.

Sağlığından sorumlu tüketiciler olarak bizlerin bilmesi gerekenler ise ilgili yönetmeliğin 23. Maddesinin 4 ve 5. Fıkrasında yazılıdır.  2014 yılında yapılan değişikliğe göre de "Analiz sonucunda üründe % 0,9 ve altında GDO tespit edilmesi halinde bu durum GDO bulaşanı olarak değerlendirilir. GDO bulaşanı olan ürünlerde bulaşan olarak tespit edilen genlerin Biyogüvenlik Kurulu tarafından onaylanmış olması durumunda ürünler onay amacına uygun olarak kullanılabilir."

Özetle; üründe binde 9 oranına kadar genetiği değiştirilmiş bulaş olması yasaldır ve bizlere bu ürünler satılmaktadır.

Anlıyoruz ki bu ürünlerin ülkemize girişinde kontrol yok... Ama satılırken kontrolünün yapılıyor.

Bu durum başka soruları aklımıza getiriyor?

Gümrüklerden geçerken analize tabi olmayan ürünler, her ithalattan sonra analiz edilerek mi satılıyor?

Piyasa denetimleri belirli aralıklar ile yapılıyorsa denetim yapılmadığı zamanlarda GDO miktarı yüksek ürünlerin tüketicilere ulaşması nasıl önlenecek?

Biliyoruz ki, Bu ürünler kanserler başta olmak üzere birçok metabolik hastalığa davetiye çıkarıyor...

Görüyoruz ki; bu işler gıda ticareti yapanların insafına kalmış gibi duruyor, nasıl mı?

Bu ürünlerin etiketlerinde "genetik yapısı değiştirilmiştir" veya "genetik yapısı değiştirilmiş üründen üretilmiştir" ibaresinin yazılması gerekiyor...

Acaba kaç gıda üreten yada satan firma bu ibareleri etiketlerine yazıyor..??

İçimizden kaç kişi bilinçli etiket okumayı biliyor?

Sizler ne kadar ürünlerin etiketlerini okuyorsunuz...??