Fizik tedavi oteli açılmasına izin çıktı...

Dr. Feza Şen 23 Mayıs 2018 Çarşamba, 07:08

Biliyoruz ki;

 1. Türkiye zengin jeotermal kaynaklara sahip olan dünyanın 7. Ülkesi,
 2. Avrupa'da ise termal potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü,
 3. Dünya yaşlanıyor, hastalıklar gençleşiyor ve
 4. 2023 hedefimiz ise Sağlık Turizminde 2 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir olunca

Dünyada yaşlanan nüfus potansiyelini Sağlık Turizmi faaliyetleri çerçevesinde gelire dönüştürmek için yürürlükte olan farklı mevzuatların birleşik hale gelmesi gerekiyor... Çünkü:

Bir otelin içinde Fizik Tedavi Merkezi açmak istediğiniz de mevcut mevzuatlar tam manası ile cevap vermemekte olup;

 1. Fizik Tedavi Merkezi açmak için Sağlık Bakanlığı,
 2. Turistik Tesis açmak için Turizm Bakanlığı ve
 3. Yaşlı Bakım Merkezi açmak için ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ayrı ayrı izin veriyorlar.

Yürürlükte olan Kaplıcalar Yönetmeliği ile kaplıcalarda Fizik Tedavi Birimi açılabiliyordu ama Yaşlı Bakım Merkezleri içine Fizik Tedavi Merkezi açabilmek ise sıkıntılı idi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma ile 15 Mayıs 2018 tarihi itibarı ile bu sorun giderildi...30422 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Konaklamalı Fizik Tedavi Ve RehabilitasyonMerkezleri Hakkında Yönetmelik" ile gereken düzenleme yapıldı. Ve Fizik Tedavi Otelleri açılması mümkün oldu.

Yapılan düzenleme ile

 1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Belediyeler, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri bu hizmeti sunabilir,
 2. Ayakta sunulan Fizik Tedavi hizmetleri; Konaklamalı Turistik Tesislerde, Termal Merkezlerde, Engelli ve/veya Yaşlı Bakım Merkezlerinde de bu yönetmelik kapsamında sunulabilecek,
 3. Yaşlı Bakım Merkezi ile tanımlanan Huzurevi, Bakım Merkezi ile Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleridir.
 4. Konaklama tesisi ile tanımlanan konaklama hizmeti vermek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi düzenlenmiş asgari dört yıldız ve en az 25 (yirmi beş) yatak kapasiteli tesisleri ifade ediyor. En az 4 yıldızlı tesislere izin veriliyor.
 5. Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini oluşturan konaklama tesisi ilgili mevzuatına göre Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alarak uluslararası sağlık turizmi faaliyeti de gösterebilir.
 6. Bu yönetmeliğe göre ister Otellerde, ister Yaşlı Bakım Merkezleri ile Termal Merkezlerde açılacak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri; Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ruhsat ile ilgili mevzuatında yer alan fiziki ve tıbbi donanım şartlarını sağlamak zorundadır.
 7. Bu Fizik Tedavi Merkezlerindeki tıbbi faaliyetler; Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlanmış Özel Sağlık Sunucularının ruhsata esas mevcut hekim kadro ve kapasiteleri kullanılarak sunulacaktır.  Ayrıca yatarak veya ileri teşhis ve tedaviye ihtiyaç duyulması durumlarında hastalarını gönderilebileceği en az bir sağlık tesisiyle tedavi sözleşmesi yapmış olması zorunludur.
 8. Otellerde sadece akut tedavisi tamamlanmış ve konaklamalı tesiste konaklayan ve tedavisi ilgili hekimi tarafından planlanmış veya bu merkezin hekimlerince planlanacak kişilere yönelik hizmetler ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça ruhsatlandırılması halinde verilebilir.
 9. Tıbbi laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri, aynı il içerisindeki diğer sağlık kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla temin edilebilir. Aynı ilde bu hizmetlerin alınabileceği sağlık kuruluşunun olmaması hâlinde, bu hizmetler, en yakın başka bir ildeki sağlık kuruluşundan alınabilir.
 10. Termal merkezler; kaplıca tedavisi, kür ve benzeri hizmetler sunmak üzere, Kaplıcalar Yönetmeliğine uygun olarak konaklama tesisi bünyesinde veya engelli bakım merkezi ile yaşlı bakım merkezi bünyesinde de açılabilir.

Yapılan düzenleme ile sağlık tesisleri haricinde insan sağlığına yapılan her dokunuş Sağlık Bakanlığının kontrolünde olacak.

Bu yönetmelik ile netleşmediği için aklımıza gelen sorular ise:

 1. Konaklamalı Turistik Tesisler, Şehir Hastaneleri ile de anlaşarak bu hizmeti sunabilecek mi?
 2. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı Özel Sağlık Kuruluşlarında sunulan fizik tedavi işlemlerinin bedelleri SGK tarafından ödenirken bu tesislerde sunulan hizmetlerde SGK tarafından hizmet bedelleri ödenecek mi?
 3. Kaplıca tedavisine gerek görülen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerinde ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Durum böyle olunca; hayata geçecek olan bu 4 ve 5 yıldızlı otellerde dar gelirli yaşlılara ücretsiz olarak hizmet verecek mi?