DSÖ; 2020 yılını 'hemşire yılı' olarak ilan etti...

Dr. Feza Şen 08 Ocak 2020 Çarşamba, 07:30

FlorenceNightingale modern hemşireliğin kurucusu Ve doğumunun 200'üncü yılı olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü; 2020 yılını Florence "Hemşire ve Ebe Yılı" ilan etti.

2020 yılının Hemşirelik Yılı olarak kutlanmasının nedeni ise çok özel aslında...

Gelinen noktada biliyoruz ki hemşirelik; geçmiş zamandaki gibi öğrenilebilen bir dizi beceri değil.

Günümüzde hemşirelerimiz üniversite mezunu ve birçoğunun doktora düzeyinde çalışmaları mevcut

(DSÖ) Dünya Sağlık Örgütü' de bu gelinen noktaya dikkat çekmek istiyor. Ve diyor ki; "Doktorlar gibi hemşireler de neonatoloji, kardiyoloji ve acil gibi sayısız klinik alanda uzmanlaşmıştır."

Türk Hemşireler Derneği' ne göre hemşirelik; "bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme, hastalık halinde iyileşme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetlerin yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir."

Tanıma baktığımızda hemşirelik; sadece bizim bildiğimiz hali ile hastalık halinde tedavive bakımının uygulanması değil aslında... Hemşirelerin; birey ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde de rolü büyük... Çağdaş tıp felsefesi; hastaların tedavisinden çok önlenmesine ve yaşamın kalitesinin artmasına yöneliktir.

DSÖ aslında diyor ki; sağlık hizmeti bir bütündür, "tanı ve teşhis konulması" hekimin asli görevi olmakla birlikte tedavi aşamasındaki her işlem ve bakım işlerinde hemşirelerin görev tanımları ve statüleri geliştirilmelidir...

DSÖ; bir tehlikeye işaret ediyor...

DSÖ tarafından paylaşılan bir bilgi de;  şu an, Amerika'daki hastalara verilen anesteziklerin yaklaşık üçte ikisi sertifikalı hemşire anestezistleri tarafından uygulanmaktadır. İngiltere'de ise uzman hemşireler bazı tip karın, ortopedik ve kalp cerrahisi yapmaktadır.

Afrika'nın bazı bölgelerinde de hemşireler acil sezaryen yapmak için eğitiliyor ve sonuçlar doktorlar tarafından elde edilenlerle karşılaştırılabilir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre;

  1. Şu anda dünya çapında 22 milyon hemşire ve iki milyon ebe var ve bu sayı küresel sağlık iş gücünün yarısını oluşturuyor.
  2. 2030 yılına kadar ise dünyanın dokuz milyon hemşireye ve ebeye daha ihtiyaç duyacağı uyarısında bulunuyor..

Hemşireler; hastaların sığındıkları bir limandır...

Hemşirelik mesleğinin, bir memurluk olmadığını hepimiz biliyoruz.

Yapılan mesailerde sadece hastaların kanını alıp ateşini ölçmek gibi teorik işlemler olmuyor.

Hastalar, özellikle hemşirelerden duygusal yakınlık bekliyor.

Hastalar ve yakınları hastane ortamını, nereye gideceklerini, neyi nasıl yapacaklarını bilmezler.

Çokça da hekimine soramadıkları oluşan sorularını hemşirelere sorarlar.

Şefkat burada devreye girer...İşte tamda burası, nirengi noktası aslında...

İşte o anda hemşirelerin sabırla cevap vermesi ve veremiyorsa, verebilecek kişi ve birimlere yönlendirmesi gerçekten neredeyse tedavi edici özelliktedir.

Hemşirelik; tedavi başarısının tamamlayıcısıdır...

Hastalar; hastane odalarında hemşireleri sığındıkları bir liman gibi görürler...

Hemşirelik mesleği özendirilmelidir...

Hemşirelik mesleği; halen çeşitli ülkelerde olduğu gibi hekimin statükosu nedeniyle dar alanda görev yapmak yerine geliştirilmeli ve özendirilmelidir. 

2020 yılının "Hemşirelik Yılı" olması sebebiyle

  1. Daha fazla insanı hemşireliğe çekme ve eğitimli hemşirelerin mesleği terk etmelerini engelleme çabaları hızlandırılacak,
  2. Küresel kampanyayla daha fazla hastane, hemşireler için mesleki gelişim ve liderlik programları oluşturacak,
  3. Hemşireler için işlerini daha yönetilebilir hale getirmek ve tükenmişliği azaltmak için teknoloji devreye girecek...

Belki de tanı tedavi algoritmaları ile bakım sisteminin işlemesi hemşireleri daha güçlü kılacak...

Belki de birkaç yıl sonra "hekim yardımcılığı"  ve benzeri gibi başka bir özendirici pozisyon tanımı altında çalıştıracağız hemşireleri...

Sağlık hizmetlerinde teknoloji ve robotik uygulamalar ne kadar gelişirse gelişsin, hemşirelerin yerini alabilecek bir teknik robot yok aslında...