Doktor, doktor gezerken fakirleşiyoruz...

Dr. Feza Şen 31 Ekim 2018 Çarşamba, 07:20

Ülkemizde teşhis ve tedavi harcamaları azaltılmalıdır. Çünkü ülkemizde Aile Hekimlerine olan başvurular hariç olmak üzere sadece 2. Ve 3. basamak sağlık hizmetlerinde hekime başvuru oranı yani teşhis ve tedavi için hekime başvuru oranı kişi başı yıllık 6 defa olmakta. Özetle; 2 ayda bir doktora gidiyoruz. Bu demek ki kendimize bakmıyoruz, sağlıklı kalmak için mücadele etmiyoruz...

Sonuç ise ilginç;

2016 yılı cari sağlık harcamaları yani sadece teşhis tedavi için yapılan sağlık harcaması ise 112 milyar 540 milyon TL olup dolar bazında ise bugünkü kur ile (1$=6,00 TL) 18 milyar 750 bin dolar...

Ülkemizin 2016 yılındaki cari açığı Merkez Bankası verilerine göre 32 milyar 610 milyar dolar,

Özetle her 2 dolarlık cari açığın 1 doları sağlıklı yaşamı bilmeyip te sürekli sağlık kuruluşu ve doktor, doktor dolaşmaktan oluşuyor.

Sağlıklı yaşamı öğrenmeden Obeziteden nasıl korunacağımızı bilmeden Obezite ameliyatları pazarının girdabındayız. Obezite ameliyatlarının tam anlamıyla neden yapıldığını tam manasıyla kavrayamadan şimdide sosyal  medyada "Mide Botoksu" kampanyalarından geçilmiyor..

İşte bu noktada; sağlık pazarında kayboluyor, hastane hastane, doktor doktor gezerken fakirleşiyoruz ve çözümü için Sağlık ve Gıda Üst Kuruluna güveniyoruz:

Dünya sağlık hizmetlerinde yapay zekâ ile robotik tıbbi işlemlerin yapılmasını tartışırken ülkemiz sağlık giderlerini ve tedavi yüklerini azaltmak ve sağlıklı yaşamak için kısa vadede çözülebileceğine inandığımız hususları da; Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na arz etmek isteriz:

Hastalık tedavilerinin ticari pazara dönüşmesi tıbbi faydadan çok ekonomik yük getirmekte... Tedavi metotlarının ticari pazarlarda bir ürün olmaması için neler yapmalıyız?

İhtiyacı olan, ihtiyacı olduğu yerde, ihtiyacı olduğu kadar sağlık hizmetine ulaştığı sağlık hizmetlerinin bütününde"Hasta Güvenliği" uluslararası düzeyde mi?

Abartılmış sağlık hizmet talebi ve talebi karşılayacak şekilde sağlık hizmet sunumu neticesi artan hasta beklentileri daha nereye çıkacak?

Güncellenmeyen Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları nedeniyle vatandaş olarak sağlık hizmeti alırken cebimizden çıkan miktar her geçen gün artacak mı?

Sağlıklı yaşamak için diyet, estetik diyerek birçok işlem yaptırıyoruz ama bu işlemler sağlık standartlarına uygun mu yapılıyor, ehil kişiler mi yapıyor, işlemi yapan kişilerin hastalık ve tedavi bilgisi nedir bilmiyoruz. Bu alanda sunulan hizmetlerin standardizasyonu sağlanarak özel sağlık kuruluşları gibi Sağlık Bakanlığınca faaliyetine izin verilen özel Sağlıklı Yaşam Merkezlerimiz olacak mı?

Tohum aşamasından başlayarak gıdaların üretiminde ve kullanımındaki bilgi kirliliğinin tüketici düzeyinde giderilmesini istiyoruz. Sağlıklı gıdaya ulaşmak için "Akıllı Tüketici" nasıl oluruz?

Beslenme standartları ile sağlıklı beslenme öğretisinin geliştirilmesi için Ulusal Beslenme Planımız olacak mı?

Ülkemizde terör denildiğinde PKK ve trafik terörü ilk akla gelen olsa da terörist faaliyetlerin başında gelen Gıda Terörü ile ilgili halen bir günlük gelir kadar uygulanan para cezaları yerine caydırıcı bir eylem planımız olacak mı?

Ülkemizde Eylül 2018 ayı itibariyle, 4 kişilik ailenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için aylık gıda gideri yaklaşık 1800 TL civarında iken 1603 TL asgari ücretle ile bireyler sağlıksız gıdalar ile baş başa mı kalacak?

Hekimlerin beslenme hususundaki bilgi düzeylerinin artırılmasına ihtiyaç, sizce de var mı?

Temiz çevre, temiz su, sanitasyonsağlanması ile birlikte şiddet ve kazaların önlenmesi adına daha neler yapılabilir?

İleri Yaş Turizmi diye hedef koysak da kendi yaşlılarımız için ihtiyacı olan "Yaşlı Dostu Şehirleri, Hastaneleri" oluşturabilecek miyiz? Ulusal Yaşlanma Planımız olacak mı?

Sürekli ilaç kullanarak hem ekonomi hem de sağlık açısından "hapı yuttuğumuzun" farkında olmayan bizlerde farkındalık yaratılacak mı? Sağlık Okuryazarı olabilecek miyiz?

Biz yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile kurulan ve görevi icracı bakanlıklara politika belirlemek olan Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kuruluna; çok paydaşlı olan "sağlık" değeri hususundaki sorumlulukların takibinde güveniyoruz.