Doğru sağlık bilgisi hekimden alınır...

Dr. Feza Şen 20 Aralık 2017 Çarşamba, 06:58

Sağlığınızı önemsemiyorsanız bilin ki hastalıklarınız derinleşir ve çözümleri de bir o kadar zorlaşır. Sağlığınız için daha çok zaman ve para harcamak zorunda kalırsınız.

Sağlığı önemsemek; sağlığınız hakkındaki doğru bilgiye, doğru yerden almak ile başlar...

Bizler öncelikle sağlığımızı önemsemiyoruz...

Hastayım diyen birine ilk sorduğumuz soru "tansiyonun mu var" olsa da; son bir yıl içinde herhangi bir sağlık çalışanı tarafından tansiyonumuzu ölçtürme oranımızbile %63,3 gibi düşük bir orandır.

Sağlık bilgilerini doğru yerden almıyoruz...

Ülkemizde sağlık bilgisine erişmek için kişilerin yarısından fazlası öncelikle doktora danışmayı tercih ederken, üçte biri ise öncelikle televizyon ve internet bilgileri ile sağlığına çözüm arıyor...

Ülkemizde sağlık hizmetleri ve hekimlik kalitesi dünya örnekleri ile yarışırken, üstelik ücretsiz sağlık hizmeti sunan Aile Hekimliği sistemimiz varken halkımızın yarısının internet üzerinden doğruluğu tam olarak onaylanmamış sağlık bilgilerini kullanması da çok acı bir durum.

Öncelikle sağlık bilgisi hekimden, tabipten, doktordan alınır unutmayın...

Hekim, Tabip, Doktor kimdir...

İnsanlardaki hastalıkları tanılayan ve onları ilaçlarla ya da kimi araçlarla iyileştiren, hekimlik öğrenimi görmüş, sağlığımız hakkında doğru olana karar verecek olan kişidir.

Hekime giderken, hekim seçerken davranışlarımız nasıl diye bir bakalım istedik, işte sonuçları;

Bu husus ile ilgili bir araştırmayı;  Sağlık-Sen, "Sağlık Okuryazarlığı Araştırmasını" yaparak yayınladı. Bu araştırma 12 bölgede, 23 ilde rastgele seçilmiş 4924 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Bu araştırmaya göre;

Hekim seçme hakkımız olduğunu hepimiz bilmiyoruz...

Katılımcıların %80,1'i hekim seçme hakkı olduğunu biliyordu yani halkımızın (1/5) beşte biri hekim seçme hakkı olduğunu bilmiyor.

Toplumun yarısı hekim seçme hakkını kullanmıyor...

Hekim seçme hakkı olduğunu bilenlerin ise %53,7'si bu hakkını en az bir kez kullanmıştır. Yani toplumun % 43'ü hekim seçme hakkını kullanmıyor.

Hekim seçerken akademik unvanı önemsemiyoruz...

Memnun olduğumuz hekimi ve tavsiye edilen hekimi seçiyoruz. Akademik unvanı önemsemiyoruz...

%55,8'imiz önceden hizmet aldığımız ve memnun olduğumuz hekime ve %27,4'ümüz tavsiye edilen hekime başvuruyoruz. Akademik unvana göre hekim seçenlerimiz % 11,7 ve bekleme süresini hekim seçerken önemseyenler ise % 2,8...

Hekimlerimize güvenmiyoruz...

Yapılan ankete göre bireylerin % 77,5'i ikinci bir görüş almak için hekime başvuruyor. Başvuranların % 49,6'sı ilk gittiği hekimin koyduğu teşhisi onaylatmak için, %21,7si de ilk gittiği hekim yeterince bilgi vermediği için ek bilgi almak adına ikinci görüş alıyor.

Hekime güven duymayan veya hekimin dediğinin anlamadığı için veya çevre önerisi ile ikinci hekim görüşüne başvuranların oranı ise %20,3...

Hekime danışmadan ilaç kullanıyoruz...

Halkımızın %51,7'si doktor önerisi olmadan veya reçetesiz ilaç kullandığını belirtiyor. İki kişiden biri bilinçsiz ilaç kullanıyor. Akılcı ilaç kullanmıyor. Ülke ekonomisine de gereksiz yük oluşturuyor.

Ayrıca halkımızın yaklaşık üçte biri zaman zaman ilaçlarını doktorun önerdiği miktara ve süreye uygun şekilde kullanmadığını da belirtiyor.

Hastalık anında bile hemen Hekime başvurmuyoruz...

Hastalık durumunda kişilerin sergilemiş olduğu ilk davranış %72,9 ile hekime veya sağlık kurumuna başvurmaktır. Çocuğumuz hastalandığında ise bu oran %93'e çıkmaktadır. Yani toplumun yaklaşık (1/3) üçte biri hastalanınca bile doktora gitmiyor.

Unutmayın ki; sağlıklı olmak, beden meselesi değil, bir beyin meselesidir... Sağlığınız için akılcı davranın, doğru yerden sağlık alın.

Hekime inanmadan, hekime başvurmadan, medyadaki haberlere kanarak ota, çöpe tedavi için milyonlarca para ödeyerek sağlığınıza kavuşamayacağınızı iyi bilin...