D vitamini tetkiklerine sınırlama getirildi...

Dr. Feza Şen 01 Ocak 2020 Çarşamba, 06:50

D Vitamini; vücudun tüm sistemlerini her yaş grubunda etkileyen ve önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olan bir etkendir.

Bu tıp doğrusudur ama her şikâyetin her hastalığında sebebi de "Vitamin D eksikliği değildir..."

İşbu gerçeklerden yola çıkan Sağlık Bakanlığı; bu hususta bir düzenleme yaparak, hem yetişkin hem çocuk sağlığı için gerekli olan vitaminler arasında yer alan ve son yıllarda medyanın katkılarıyla popüleritesi de çokça artan, D vitamini düzeyini ölçen tetkiklerin istemlerine 24.12.2019 tarih ve 65723305-719 sayılı duyuru ile kısıtlama getirildi.

Kısıtlama; tetkik isteminin fatura edilebilmesine göre düzenlendi.

İlgi yazı ile yazı ekindeki iş akış şemasına göre;

 1. Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlardan e-nabız sistemine gönderilen bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait medula sistemine aktarılamayacağı,
 2. Dolayısıyla da bu tetkiklerin geri ödemesinin gerçekleşmeyeceği ve
 3. Bu değişikliklerinde 15.01.2020 tarihine kadar sağlık kurumlarının hastane bilgi yönetim sistem yazılımları üzerinde tamamlanması istendi.

Her hekim Vitamin D tetkiki isteyemeyecek...

 1. 1. basamak sağlık tesislerinde 25-Hidroksi Vitamin D ve 1,25-Dihidroksi Vitamin D tetkikleri istenmeyecek, özetle Aile Hekimleri bu tetkiki isteyemeyecek...
 2. 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri yani tüm hastanelerde ise her hekim isteyemeyecek.
 3. Bu tetkiki sadece çocuk ana ve yan dal uzmanları, iç hastalıkları ana ve yan dalları uzmanları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, ortopedi ve travmatoloji uzmanları ve nöroloji uzmanları isteyebilecek...
 4. Hastane servislerinde yatarak tedavi gören hastalar ve yoğun bakım hastaları için 25-Hidroksi Vitamin D ve 1,25-Dihidroksi Vitamin D tetkikleri istenebilecek.
 5. Acil servislerde ise sadece çocuk ana ve yan dal uzmanları, iç hastalıkları ana ve yan dalları uzmanları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, ortopedi ve travmatoloji uzmanları, nöroloji uzmanlarınca bu etkikler istenebilecek.

Vitamin D tetkiki istem süresi de kısıtlandı...

 1. Vitamin D tetkiki üst üste yapılamayacak olup tetkik isteminde zaman aralığı 90 gün olacak.
 2. Hastaneye başvuran hastalarımıza bu tetkik istendiğinde 90 gün geçmemişse ogün muayene eden hekimi ekranında en son yapılan tetkik sonucunu görebilecek.

Vitamin D tetkiki istemi kısıtlaması bu haliyle itilaflar doğurabilecek...

Yapılan düzenleme; işlemin SGK'na fatura edilebilmesi üzerinden ve belirli zaman aralığında istenmesi halinde getirildi.

 1. İş bu haliyle hekimlik mesleğinin icrasına da dolaylı olarak kısıtlama konulmuş oluyor ki bu duruma Türk Tabipler Birliği ne diyecek...
 2. Özel Sağlık Kurumlarında 90 günlük zaman diliminde hastalara bu tetkik tamamı ücretli olarak yapılabilir... Çünkü SGK ile Özel Sağlık Kurumları arasındaki sözleşmeye göre SGK tarafından ödenmeyen hizmetler ücreti hastadan alınmak yoluyla yapılabilir.
 3. Tedaviye hakkı olan bir hastanın bu bedeli cebinden ödemesi genel sağlık sigortası açısından kısıtlama değil mi?

Bukısıtlamasadece hekimlerle sınırlı kalmamalıdır.

Ülkemizde hastalıklarınteşhis edilebilmesi için yasalarına göre tek yetkili olan (doktorlar) hekimlerdir. Yasal mevzuat böyle olsa da denetim boşluğundan faydalanan, işyeri ruhsatını Sağlık Bakanlığından almayan her sağlık meslek mensubu işyerlerinde bu tetkiki bolca istemektedir.

Hal böyle olunca aklına Vitamin D tetkikini yaptırması giren bir bireyin ücretini ödeyerek Vitamin D tetkiki yaptırması da önleyemeyecek...

Ayrıca dar kapsamlı yapılan kısıtlamalar, meslekler arası çatışmalara da yol açabilir...