#Bizim tıp merkezi yaşasın...

Dr. Feza Şen 25 Aralık 2019 Çarşamba, 07:30

Mahallemizin ihtiyaç görenleri vardır, gerektiği anda ihtiyacını giderdiğin...

Bakkalı, manavı, kasabı gibi...

Sıcaktır bu mekânlar, sahipleri sizi tanır bilir, siz de onların işlerini nasıl yaptığını bilirsiniz...

Onlardan biri de Tıp Merkezleridir... #Bizim Tıp Merkezi

Yanı başımızdadırlar, ulaşmak için saatlerce yol gitmeyiz, hemencecik sağlık sorunlarımızı çözeriz...

Biraz kırgınlık, ateş yükselmesi, kusmanız olsa sizi teşhis eden, serum takıp gülümseyen yüzleri ile tedavinizi yapan, fizik tedavi, göz ve aklınıza gelen birçok tıp disiplininde muayene, tetkik, ameliyat vb tıbbi hizmetleri sunan sağlık kuruluşlarıdır bunlar...

Tıp Merkezlerine;

 1. 9.3.2000 tarihinde yayınlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile ruhsat verildi.
 2. 15.02.2008 tarihinde Sağlıkta Planlama uygulaması çerçevesinde 2000 yılı tarihli yönetmelik iptal edilerek yeni belirlenen yönetmelik koşullarına uyması için 31.12.2009 tarihine kadar süre verildi.
 3. Sürenin bitimine 6 ay kala 11.07.2013 tarihinde yönetmelikte değişiklik yapılarak mevcut tıp merkezleri için dönüşüm koşulları belirlendi ve bu merkezler 3 tipe ayrıldı...
 4. 2000 yılı yönetmeliği ile ruhsat alan ve 11.07.2013 tarihli yönetmelikte tanımlanan tıp merkezi kriterlerine göre dönüşüm yapmayanlara C tipi Tıp Merkezi denildi.
 5. 11.07.2013 tarihli yönetmeliğe göre dönüşerek yeniden ruhsat alanlar ise A ve B Tıp Merkezi olarak tanımlandı.
 6. Sayıları 570 civarında olan bu merkezlerden yaklaşık 180 tanesi dönüşümünü gerçekleştirdi, A veya B tipi Tıp Merkezi oldu.
 7. Fiziken yerinde dönüşme imkânı olmayanlar, mali durumu elverip yeni bir kriterlere uygun binaya taşınamayanlar ise C tipi olarak kaldılar... Hepsi de yollarına devam ettiler.

28.09.2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı mevzuatta yaptığı değişimle;

 1. Tüm tıp merkezlerinden; 2000 yılındaki yönetmelikte olduğu gibi tipleme olmadan tekrar "Tıp Merkezi" olarak ruhsatlanması istendi...
 2. 2013 yılında yayınlanan mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan A ve B tipi Tıp Merkezilerinin de yeniden ruhsatlanmasıistedi.
 3. Hatta A tipi olanlar bile müstakil olmalarına ve 2013 yılındaki yönetmelik ile belirlenen sağlık alanı koşullarına uymalarına rağmen yeni yönetmelik şartlarına uygun bulunmadı.

Yönetmelik değişikliği sonrası akıllara "SGK; yeni yılda bu merkezlerle Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi imzalamayabilir" korkusu düşmüştü ama buna ihtimal vermemiştik. SGK ile sektör derneklerinin bir araya geldiği toplantı da bu hususta Sağlık Bakanlığından görüş istendiği ifade edildi.

İşte tam bu nokta da cevap bulmamız gereken soru şu;

Yönetmeliğin "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılmış A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerine mevcut yerlerinde bu Yönetmelikte yer alan tıp merkezi için gerekli olan şartları sağlamak kaydıyla yeni tıp merkezi ruhsatı düzenlenir." Hükmüne kaç tane Tıp Merkezi en kısa sürede uyum gösterebilecek?

Gelinen nokta da ise birçok Tıp Merkezi için çözüm üretmek zor görünüyor...

Bu hususta Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yazılı cevaplara göre;

 1. Öncelikle yeni yönetmeliğe göre mevcut yerlerinde gerekli şartları sağlayanlardan binası uygun ve müstakil olanlar,
 2. 2000m2 şartından muaf olarak il müdürlüklerinde kurulacak komisyon tarafından uygun bulunması halinde ve
 3. 2 yıl içinde en az 2 farklı uzmanlık dalında 10 uzman kadroya çıkmayı taahhüt etmesi durumunda ruhsat harcı da ödemeden yeni Tıp Merkezi ruhsatını alabilecekler...

 1. İki yıl içinde 10 uzman kadroyu nerden bulacaklar?
 2. Yönetmeliğin 10.madde C fıkrası hükmü olan "İmar mevzuatında özel sağlık tesisi yapılabilecek yer olması" hükmü nasıl sağlanacak?
  1. "2019 yılı Temmuz ayında Planlı Alanlar imar Tip Yönetmeliği" değişti. Artık sağlık ve eğitim tesisleri ticari alanlarda açılamıyor. İmar planlarında tıp merkezlerin sağlık alanında olması şart...
 3. İmar planında ticari alanda olan A tipi merkezler ne yapacak?
 4. Yeni Tıp Merkezi ruhsatına mevcut yerinde dönüşemeyenler ne yapacak?
 5. Hukuken müktesep hakların durumu nedir?

Sağlıkta dönüşümün siyasi sonuçlarına olumlu etkisinde payı yüksek olan ve 2018 yılı Sağlık İstatistiklerine göre 19.055.722 muayene işleminin gerçekleştiği bu Tıp Merkezlerimize yeni getirilen düzenlemenin kamu yararı olup olmadığı da önemlidir. Yeni uygulamaların hastaların kurum seçme hakkına bir kısıtlama getireceği gerçeği ile bu kurumlarda hastaların cebinden çıkan ücretlerin çok düşük olduğu gerçeği hep hatırlanmalıdır.

Biliriz ki; mahallenin manavındaki sebze taze, kasabındaki et ise lezzetlidir. Onlar içimizden biridir. Arzımız şudur ki; #BİZİM TIP MERKEZİ YAŞASIN