Artan medikal turizm-sağlık hizmet ihracatından; Bursa gereken payı almalıdır

Dr. Feza Şen 09 Mayıs 2018 Çarşamba, 07:24

Seçime günler kala Bursa'mızın Değerli Milletvekili adayları yüksek öneme sahip bu hususu seçim programlarına almalı ve tüm platformlarda seslendirmelidir. Çünkü Sağlık Turizminin bir alt segmeti olan Medikal Turizm; bir hizmet ihracatıdır. Nasıl ürettiğimiz ürünü dış ülkelere satıyorsak, bizim ülkemizdeki sağlık kuruluşları da kendilerine tedavi almak için gelen yabancı hastalara sağlık hizmeti veriyorlar. Sunulan bu hizmet aslında Sağlık Hizmet İhracatı olup potansiyeli de her geçen gün büyümektedir... Bursa'mızda neden bu pastadan yararlanmasın...

 1. Medikal Turizm; Ülkemizdeki 3. büyük hizmet ihracatıdır:

10. Ulusal Kalkınma Planında Medikal Turizm için öngörülen hedef;

 1. 750.000 medikal yabancı hastanın tedavi edilmesi, Medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelirelde edilmesi,
 2. Termal turizmde 1.500.000 (600.000 te­davi amaçlı) yabancı termal turiste hizmet sunulması ve toplam da Termal turizmde3 milyar dolar gelir elde edilmesi olarak tanımlıdır.

Bu hedefe göre tedavi amaçlı termal turist ile beraber Medikal Turizm hedefi toplam 6,8 milyar$ olarak öngörülmüştür.

 1. 2014 yılı Türkiye Hizmet İhracatı 50 milyar$ olup
 2. Üçüncü sırada 1,796 milyar$ ile kültür hizmetleri yer almaktadır ki
 3. Kalkınma bakanlığı hedeflerine göre 6,8 milyar$ Medikal Turizm hedefi ileülkemiz hizmet ihracatında Üçüncü sırada olan bir hizmettir....
 1. Küresel sağlık gelişmeleri bizi nereye yönlendiriyor:
 1. Diyabet; Dünyanın en büyük 3. Ülkesidir. Uluslararası Diyabet Federasyonu Diyabet Atlası tahminlerine göre 2040'da Diyabet 642 milyon ve Diyabet ile ilişkili hastalıkların sağlık harcamaları da 802 milyon ABD Dolarını aşacak.
 2. Yaşlanan Dünya ile 2030 yılında beklenen 75 milyon kişinin Alzheimer nedeniyle tedavi olacağı ve toplam sağlık harcamalarının %10 artacağı yönündedir.  (DSÖ,2015).
 3. Bulaşıcı olmayan önlenebilir hastalıklar diye bilinen kalp damar hastalıkları, kanserler, metabolik hastalıklar ve diğerleri ilk 5 ölüm nedeni arasındadır.

İş bu sebeplerle; yaşlanan ve ekonomik seviyesi yüksek olan, ülkesinde sağlığa geç erişen Avrupa popülasyonu için ülkemizin sağlık değerleri ile ekolojik güzellikleri avantajdır ve hızlıca tanıtımlar artırılmalıdır. Komşu ülkelerdeki potansiyel ivedilikle değerlendirilmelidir.

 1. Başarılı olan Biz değil de neden Hindistan?

Dünyada 2015 yılı itibarı ile Sağlık Turizm hacmi dünyada;

 1. 105 milyar$ iken ülkemiz 639 milyon$ gelir elde etmiş olup
 2. Hindistan ise 4,2 milyar$ ile bizden 7 kat daha fazla gelir elde etmiştir.

Oysa Hindistan; kendi vatandaşlarına sağlık hizmet sunumunda sınıfta kalmış bir ülkedir ve 2012 itibarı ile Hindistan'da medikal turist sayısı 166 bin iken ülkemizde 169 bin'dir. Yani hizmet sayılarımız da eşit gibidir. Bu tespitler "Ülkemizde her vatandaşın sağlığa ulaştığı bir GSS sistemi var iken Hindistan ne yapmıştır da dünyaya sağlık hizmeti satmaktadır??? Sorusunu aklımıza getirmektedir.

Medikal Turizm de başarılı olan ülkeler Hindistan, Tayland ve diğerleri incelendiğinde Özel Sağlık Sektörüne ciddi teşvikler verildiğini görmekteyiz.

Medikal Turizmde de, Sağlık Hizmet İhracatında da ülkemize döviz getirilmesi esas ise

 1. "Özel Sağlık Sektörü" yatırımları desteklenmelidir,
 2. Ülkemizin sağlık olanaklarınıngüçlü bir Türkiye markası ile dünyaya tanıtılması hızlandırılmalıdır.Yoksa tren kaçacaktır...
 1. Bursa neler yapmalı?
 1. 2015 yılında BEBKA öncülüğünde hazırlanan Sağlık Turizmi Master Planıçerçevesinde belirlenen Eylem Planı ile belirlenen süreçler ölçülmüş, değerlendirilmiş ise sonuçları analiz edilerek son durum güncellenmelidir.
 2. Şehrin dinamikleri olan Valilik, Belediye, Sağlık Müdürlüğü, Üniversitemiz ile Özel Sağlık Kuruluşları ve ilgili paydaşlar "Yöresel Teşvik Planını" hayata geçirmelidir.
 3. Ülkemize Medikal Turizm için gelenlere sorunları sorulduğunda ortaya çıkan sonuç şudur ki; " Hastanın ihtiyacına yönelik doğru kişiyi bulmakta yaşanan sorundur", hasta ile hekim arasındaki tanıtım boşluğu kapatılmalıdır. Bursa ve bulunan Tüm Sağlık Kuruluşları layıkıyla yurt içi ve yurt dışında tanıtılmalıdır.. "Sağlığınızı Bursa'dan Alın" kampanyası başlatılmalıdır.