Değişim Uzmanı Neval Kütük 22 Şubat 2021 Pazartesi, 06:30

Zekâ, ayırt etme yeteneği, karar verebilme ve kararları uygulayabilme iradesidir. Kişi zeka sayesinde yeni durumlara uyum sağlayabilir ve her probleme kolaylıkla çözüm yolları bulabilir.

Zekâ ile zihin aynı değildir. Zekâ aktif değilse, kişi doğru kararlar alamaz ve sürekli hatalar yapar. Hatalardan ders alamaz. Zekâ uyanınca hatalar sindirilir, geçmişle yüzleşilir. Zekâ hedef belirler ve davranışları yönetir. Böylece denge kaybolmaz.

Zekâ, insana bağımsız düşünme gücü verir. Böylece özgürleşme gerçekleşir. Tatminlik ve doyum da zeka ile ilgilidir. Zeka uyandığında gerçek mutluluk ortaya çıkar.

Dünya Değişim Akademisi'nde bilimsel tekniklerle uygulanan "Zekayı Uyandırma Sanatı Değişim Programı" sayesinde yaşamdaki seçimler daha farkındalıkla yapılacak.  Dikkat dağınıklığı ortadan kalkarak kişi gün içinde daha aktif ve dinamik olacak. Hayatın gerçek değeri bilinecek. Hayatın her anı doya doya yaşanarak yaşamın gerçek anlamı kavranacak.

"Zekayı Uyandırma Sanatı Değişim Programı"nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor.  Her çalışmada zekâyı uyandırıcı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gevşeme tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.  

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Değişim Sanatı ile yaşama, insanlara, evrene, doğaya vb. merak artar. Böylece sorular sormaya başlarsınız. Zekânın ilk belirtisi soru sormaktır. Geçmiş ve gelecek bırakıldığında, sadece şu an yaşandığında yaşamın içinde mutlulukla var olursunuz.

Doğal ve kendiniz olduğunuzda farkındalık da artar. Zekâ aktifleşir ve yaşamdaki her şey netleşir. Kendinizin farkında olduğunuzda kendinizi olduğu gibi kabul edersiniz.

Zeka güneşi doğduğunda tüm karanlık ortadan kalkar ve gerçek ortaya çıkar. Gerçekle yüzleştiğinizde her an uyanık ve tetikte olursunuz. İşte o zaman gerçek özgürlüğü yaşarsınız.