Değişim Uzmanı Neval Kütük 29 Mart 2021 Pazartesi, 06:30

Anlayışlı olduğunuzda her uyanık ve farkında olursunuz. Yaşamın güzelliklerini her an keşfedersiniz. Her gün sizin için varoluştan gelen bir hediye olur. Değişim Sanatı sayesinde özgürlüğü yaşayacaksınız ve anlayış güneşini herkese yayacaksınız. Anlayış olmadan insan özgür olamaz.

Değişim Sanatı ile tüm sorunlar kendiliğinden çözülür ve sorunlara yeni bir bakış açısı gelir. Bütünlük kazanırsınız ve acılar son bulur. Beden, zihin, duygular sağlıklı ve dengeli bir şekilde çalışır.  Böylece gerçek özünüzle temasa geçer ve kendinizi keşfedersiniz.

Bir insan anlayışın derinliklerine doğru inmeye başlayınca sorunlar da ortadan kalkar. O yüzden sorunları çözerek zaman kaybetmek yerine anlayışı gerçekleştirmek gerekir. Anlayış büyüyünce sorunlar ortadan kalkar ve artık rahatsızlık vermez.

Dünya Değişim Akademisi'nde bilimsel tekniklerle uygulanan ''Anlayış Sanatı'' Değişim Programı ile anlayışsızlığın önündeki tüm engeller aşılır. Öz anlayış güneşi doğar. Hem kendinizi hem de herkesi anlarsınız. O zaman tüm insanlığı kucaklarsınız ve sevgi, coşku ile dolarsınız.

Sevgi ve anlayış bireyseldir. Onlar sayesinde kendi öz varlığınızla temasa geçersiniz. Kendinize sevgi, şefkat ve anlayış dolu olursunuz. Kendinize olan anlayış insan hayatında çok önemli olumlu duygusal değişimlere neden olur. Öz-anlayış sayesinde  kendinize kızmaz, acımasızca eleştirmezsiniz.

Bağımlılık ortadan kalkar ama bağlılık artar. Kendinize olan bağlar güçlendikçe insanlarla olan iletişimde de sağlıklı olursunuz.

"Anlayış Sanatı Değişim Programı"nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırkbeş dakika  sürüyor.  Her çalışmada "anlayış" ile ilgili derin,  kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.  

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Anlayış, insanı insan yapar. Anlayış yükselince insan kendini anlar, keşfeder ve tanır. Kendini bilen ve tanıyan insan hem kendisine hem de başkalarına karşı iyimser davranır.

Sevgiyi artıran unsurların başında anlayış gelir. Anlayışlı insan sevgiyle dolar ve özündeki sevgisini herkesle paylaşır.

Anlayış sayesinde hayatınızda köklü  değişimler gerçekleşecek. Bu değişim herkese yansıyacak. Anlayış konusunda gerçekleşen bu değişim ile iç dünyanız aydınlanacak. Anlayışsızlık ortadan kalkarak anlayış farkındalığı artacak.