Oruç ayı ramazan...

Zahide Tosun 12 Mayıs 2019 Pazar, 07:30

Nefse gem vurmanın en güzel aracılarından biridir oruç...
Yaratılmışların en üstünü olan insan, Allah'a karşı olan muhabbetini ve itaatini yine oruç ibadeti ile, herşey ancak O'nun elindedir düsturu ile gösterir. İnsan tüm mahlukattan farklı olarak yaratılmıştır.

Allah melekleri akıllı, fakat nefis yok olarak yaratmıştır. Hayvanları ise nefis var, akıl yok olarak yaratmıştır. Şeytanda ise hem akıl vardır hem de nefis. Fakat onda da itaat yoktur. İnsan bu mahluklar arasından ibadetle ve oruçla en üst mertebeye çıkanıdır. Çünkü insanda hem nefis vardır hem akıl... Ve Allah'ın emirlerine muhabbetle itaat edebilecek bir mizaç. Nefsine ve aklına rağmen ibadet edebilen, oruç tutabilen bir insan Allah'ü Teala'nın emrine itaat etmiş olur ve meleklerden bile üstün bir dereceye ulaşır. Çünkü oruç farz olan, yani Hazreti Allah'ın yapılmasını emrettiği bir ibadettir. Ve farz olan oruç sadece ramazan ayı gibi bir ayla sınırlandırılmış bir ibadettir.
Başta rahmet ve bereket vesilemiz olarak gönderilen bu ay, nefsin arzularına, hırslarına, tutkularına, heva ve heveslerine gem vurulabilmenin ve her şeyin yalnızca Allah'ü Teala'nın izni ile olabileceğinin teslimiyetidir oruç...
Onbir ay boyunca yorduğumuz bedenlerimize bir dinlenme ve aç bıraktığımız bedenlerimiz ile ruhumuzu kana kana doyurma mevsimidir.
Oruç ile ilgili hadis-i şeriflere baktığımızda orucun asla bir açlık ve susuzluk değil, öncelikle nefs terbiyesi ve bir irade eğitimi olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz.
Hz. Peygamberimiz hadislerinde orucu neyin bozup bozmadığından değil, orucun nesfi nasıl yenmesi gerektiğinden bahsediyor. Buyuruyor ki; "Sizden birininiz oruçlu iken size biri sataşırsa ben oruçluyum desin" Bu demektir ki oruçsuz iken yapmaya muktedir olunan fiillerin oruçlu iken gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Bu bir irade eğitimidir. Bu nefse karşı bir cihaddır. Bu insana karşı en güzel hallerden biri olan tahammüldür.
Ramazan gerginlik ve sinirlilik ayı değil, sabır ve tahammül ayıdır.
Sinirlilik anlarında "zaten oruçluyum" sitem cümlesine değil, "ben oruçluyum" sabır cümlesinin bize kazandırdıklarına ihtiyacımız var.
Günah işlemeye, kötü söz söylemeye, kalp kırmaya, zulm etmeye, hak yemeye, adaletsizlik yapmaya oruçlu olmak duasıyla...