Kurban...

Zahide Tosun 11 Ağustos 2019 Pazar, 07:00


Kelime anlamı ile "yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" anlamına gelen dini bir terim olarak, "ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce şartlara uygun bir biçimde Allah'a ulaştırmak demektir.


Kur'an'ı Kerim'de önce Hz. Adem'in oğulları Habil ve Kabil'den bahsedilirken, ibadetin mühimliği anlatılırken, en iyi hatırladığımız olarak da Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'i gördüğü rüya üzerine Allah'a feda etmesi istenerek bir çok yerde kurbandan bahsedilir. Kurban Allah'a sunulan bir hediye olmaktan çıkar da, amacını günümüz örf ve adedince buzdolabını doldurup bir yıl boyunca et yemek gibi bir davranışa dönüştürürse, içindeki ibadet kavramını yitirir ve Allah'a ulaştırdığımız tek şey riya, kibir ve bencillik olur.  Kurban aslında kökeninde ne kandır, ne de ettir. Kurban aslında kul olarak bir adanış ve Allah'a tam anlamıyla bir teslimiyettir.


Siyeri Nebii de geçtiği üzere, kurban farz kılındıktan sonra Resulullah döneminde ilk Kurban Bayramı günü, Hz. Peygamber evinden çıkar ve mescide doğru giderken yolda Kurban kesenleri görür ve onlara hiçbir şey demeden mescide doğru ilerler sahabe kesimlerini bırakır ve Resulullahın arkasından mescide doğru gider. Peygamber efendimiz ilk Kurban Bayramı namazını kıldırır, hutbesini yapar ve sahabe ile bayramlaşır. Hutbesinde; Kevser suresinde geçtiği üzere " Öyle ise Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" ayetindeki önceliği hatırlatır. Önce Namaz! Sahabe mahsun ve mahcup olur. Ve Hz. Peygamber devam eder, " Kim ki namazdan önce Kurbanını kesti ise şimdi gidip yeniden kurban kessin"


Hadisi Şerif de geçtiği üzere bizim dinimiz evet kolaylık dinidir ama kesin hükümler vardır ki asla değiştirilemeyen. Bizim alacağımız şu olsun ki bu hadisi meseleden;
"Önce Namaz! Namazın dinimizdeki yeri ne kadar mühim. Ne kadar öncelikli. Bir de sabır ve hoşgörü... Dini tebliğ için gelen Hz. Peygamber kurban kesenleri görünce "ne yapıyorsunuz? Neden emri beklemediniz." gibi telkin, uyarı ve ikazlarda bulunmadan bu işi kesin hükümlerle çözüyor hutbe esnasında. Ne ince bir düşünce. Ne kesin bir çözüm. Ne naiff bir uyarı...
Rabbim bizlere de hadis ve sünnete uygun bir hayat yaşamayı nasip etsin duasıyla...


Kurban Bayramımız mübarek olsun.