Körelmemesi gereken hakikattir "iman"

Zahide Tosun 12 Ocak 2020 Pazar, 06:50

Ayet-i Kerimede Allah-ü Teala buyuruyor;

"İnkâr edenler yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki, kendileri için onlarla akıl erdirecekleri kalpler ve onlarla işitecekleri kulaklar olsun! Ama şu gerçek ki, gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler, basiretler kör olur."

İman üzere, İslam fıtratı ile dünyaya gelen Müslümanlar olarak gören gözlerimizi, yani inanan ve imanla dolu kalplerimizi köreltme konusunda nefsimizin esiri olmamak için gayret ve tefekkür gemisine binmek gerek...

İman öyle bir şeydir ki, adeta akıntıya karşı yüzmek gibidir. Ne zaman ki dururuz akıntı bizi gerisin geri, hatta Allah korusun daha da geri götürebilir.

Onun için büyük bir nimet olan imanımızı, sürekli olarak yenilemeli ve tahkiki imana ulaşmaya gayret etmeliyiz.

İlk görev olarak tabiki imanın 6 esasına Allah'ın istediği şekilde iman etmektir. İmanın şartlarını yanlışsız ve eksiksiz saymak ve dil ile kelime-i şehadet getirmek imanımızı korumanın hedefi değildir.

Gayemiz; sahibi olduğunu düşündüğümüz imanlarımızı titizlikle koruyan kimseler olmaktır. Önce samimi bir niyet ve

Her şeyin arkasında işleyen Allah'ı görebilmek ve böylece de imanımızı taze tutup her an yeniden yineleyebilme şuuruna ermeliyiz.

Hakiki imana sahip olan kul olarak bilmeliyiz ki, kainatta bütün işlerin önünde ve ardında Allah vardır. Allah'ın emrinde olan "zerreler" veya "atomlar" da Bismillah diyerek O'nun izniyle, O'nun namına, O'nun ilmiyle, O'nun sanatıyla, O'nun koyduğu sebepler ve kanunlar çerçevesinde harekete geçerler.

Çekirdeği köke, kökü ağaca, ağacı çiçeğe, çiçeği meyveye çevirip, sonunda o meyvenin içine gene bu çekirdekten, hem de kat kat fazlasıyla koyar Allah...

Ve bizi rızk, hava, su gibi nefes alıp vermeye endişe duymadan sebebe dahalı bir teslimiyet ile imanımızı taze tutmaya davet eder.

İbadet ve taati gösteriş ve kibirden uzak tam bir teslimiyetle yerine getirmemizi ister. İçinde huşu olan ruku ve secdeyi ibadet kabul ederken, körelmiş bir kalple sadece gösteriş olarak yapılan ibadetin imanı zedelediği gerçeği değiştirilmez.

Sahibi olduğunu düşündüğümüz imanlarımızı titizlikle koruyan kimselerden olmak duası ile...