Fırsat günleri

Zahide Tosun 17 Mayıs 2020 Pazar, 06:30

Bize tanınan büyük fırsat günlerinin de sonuna gelmek üzereyiz. Neyi ne kadar değerlendirebildiğimizin muhasebesini tutma zamanı... Ramazan ayına erişip de ondan feyiz almadan, mağfiret ve affa vesile olacak ameller işlemeden ayrılmayız inşaAllah.

Bu fırsat da elimizden kayıp giderse, başka bir fırsata daha vaktimiz olacak mı bilinmez. Bu fani hayat bitip gittiğinde ebedi, sonsuz bir hayatla karşılaştığımız zaman başka hangi amelin bize faydası olabilir ki?

Elimizde bulunan son fırsatları da iyi değerlendirip, Kur'an ve oruç ayının değerini bilelim inşaAllah.

Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de orucun amacını şöyle belirtmiştir:

"Ey inanıp güvenenler! O oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı ki kendinizi koruyasınız." (Bakara, 2/183)

Oruç insanları aç bırakmak için değil, onları takvâlı birer kul haline getirmek, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve irade eğitimi kazandırmak için farz kılınmıştır.

Oruç tutmak aslında bir anlamda da, kendini tutmaktır. Oruçluyken yemeye, içmeye, öfkeye, kavgaya, nefsin heva ve isteklerine karşı kendini tutmaktır. İşte insan oruçluyken aynı zamanda Allah'ın yasakladığı diğer şeylere karşı da kendini koruduğu vakit orucun asıl gayesine, yani takvâya ulaşacaktır. Ramazan ayında oruç tutmanın en büyük amacı, kişiyi takvâya ulaştırmak ve bu bilinçle donatmaktır.

Ramazan değerini oruçla olduğu gibi birde  Kur'an'la bulmaktadır. Diğer zamanlarda yapamadığımız kadar Ramazan ayında Kur'an'a vakit ayırmak ve onunla aramız hoş mu bunu bir kez daha gözden geçirmek ve güçlendirmek durumundayız.

Allah'ın kitabı olan Kur-an'ı Kerim'i hakkıyla okuyup onda bulunan hükümleri uygulayanların, 5 vakit namazını kılıp zekâtını verenlerin ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği şeyleri gizli veya açık olarak hayra harcayanların asla tükenmeyecek bir kazanç elde edecekleri müjdelenmiştir. Bu müjdeye layık olabilmenin ilk şartı da Kur'an'ı okumak, ve anlamaktır.

Bugüne kadar hedefimiz affa layık bir Ramazan geçirmekse artık vakit okuduğumuzu anlamak ve anladığımızı  tatbik etme gayretinde olmaktır.

Fırsatları iyi değerlendirip AFF müjdesiyle müjdelendiğimiz bir Ramazan olsun duasıyla...