Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi

Sümeyye Kayaaltı 03 Aralık 2017 Pazar, 06:18

Bu hafta sizlerle İpek Yolu güzergâhında bulunan,

İlk Osmanlı başkenti Bursa'nın kent kimliğini sergileyen, geleneksel ticareti günümüzde de devam ettiren ve Osmanlı'nın ticaret oluşumunun başlangıcı kabul edilen yapılar bütününü;

Yani 668 yıllık geçmişi bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesini biraz inceleyelim.

Bursa'da zamana meydan okuyarak canlılığını korumayı başarmış ve büyüklük, mimari şekil ve işlevleri bakımından birbirinden farklı pek çok tarihi han bulunuyor.

Ulu Cami'nin batısından başlayarak İnönü Caddesi'ne kadar uzanan bu bölgeye Hanlar Bölgesi deniyor.Kayıtlara göre bu hanların sayısı bir zamanlar yirminin üzerindeymiş. Zamanla çeşitli nedenlerden dolayı bu sayıda azalma olmuş.

Günümüzde birçok esnaf hâlen bu bölgede faaliyet göstermektedir.

Tarihe tanıklık eden bu yapılarsayesinde Bursa'mızzarif bir üsluba bürünürken;Unesco Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla aynı zamanda ülkemizi de dünya çapında tanıtmış oluyor.

Bu bölgedeki hanlarımız; Koza han, Fidan han, İpek han, Emirhan, Geyve han, Galle Han, Çukur (Kütahya)han, Kapan han, Balibey han, Kubbeli han, Tuz han.

Kısaca bazılarını tanıtmaya çalışayım...

Emir Han, Osmanlı hanlarının ilk örneği olup Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır. Bezzaz-i Atik ve Eski Bezzaztan adıyla anılıyordu, sonradan Emir Han adını almıştır.

Koza Han bir süre zarfında devletin ticari işlerinin yürütülmesinde kullanılmıştır.Eskiden ipek böceği kozalarının satışında kullanılan bir yerdi. Kozalardan elde edilen ipek kumaşlardan Bursa'nın tekstil merkezi olmasında önem sağlamıştır.Orta Asya'dan gelen bu gelenek burada da sürdürülmüştür.Yeni Kervansaray, Beylik Han, Beylik Kervansaray, Şimşek Han, Sırmakeş Han,Kozahan adlarını almıştır.

Fidan Han, İbrahim paşa tarafından yaptırılmıştır. İki avlusu bulunmaktadır. Bir zamanlar saman ve yem getirildiği için Saman pazarı da denilmiştir. Bursa'nın en önemli hanlarının içindedir.

İpek Han, Bursa'nın en büyük hanlarındandır. Yeşil külliyesine gelir sağlanması için Çelebi sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Eskiden İpekçilerin toplandığı yer olduğu için ipek han,araba tamircilerinin ve faytoncuların yeri olduğu için de arabacılar hanı olarak da anılmıştır.

Pirinç han,Sultan2.Beyazıdtarafından İstanbul'daki vakıflarına gelir sağlamak için yaptırmıştır.Eskilerden tahıl ürünleri satıldığı için bu adı almıştır. Günümüzde alt katında kafeler bulunmaktadır.

İhtişamlı görüntüsüyle Balibey Han, bugünkü Avm'lerin eski dönemlerde olmuş hali. Niğbolu Sancak Beyi Hamza Bey'in oğlu Balibey tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde el sanatları çarşısı, restoran ve yeme-içme amaçlı olarak kullanılmaktadır.İçinde 30'a yakın atölye bulunmaktadır. Çay içip hasbihal etmek istiyorsanız üst katındaki kafede oturup Bursa'nın en işlek caddesini seyrederkentarihi doya doya içinize çekebilirsiniz.

Kısacası tarihle iç içe yaşayabildiğimiz için kendimizi şanslı hissetmeliyiz...

Dünya miras listesinde Bursa