Müslüman ne aldatan ne de aldanan olacak

Sümeyye Kayaaltı 13 Ocak 2020 Pazartesi, 07:30

Sahte hocalar, insanların nefsine göre verilen fetvalar, türbe adı altında vatandaşın dini duygularını sömürmeler...

Say say bitmiyor.

Sokaktaki dilenciler dahi, bazı şeylerin farkına vardıklarından ki, eğer onlara para vermezsek, sanki söylediklericümlelergerçekolmayacakmış gibi baskıyapıyorlar.

Nereye gidersen git, her daim dini kullanarak hareket eden insanlar bulursun.

Başkasını kullanmak yerine, öğrendiklerimizi hayata geçirsek veya örf adet diye değil de sadece 'emir' olarak yapsak hiç kimse kimseyi kandıramayacak.

4 hak mezhebin dışındabaşka mezhepler çıkmayacak.

"Allah'ın adını kullandım" diyebaşlanan her cümleye inanılmayacak.

Hadis yoktur diyerek münafıklık yapanlar, insanların kafasınıbulandıramayacak.

Gerçek olmayan ayet ve hadis uyduramayacak.

Nedeni şu ki, gerçek Müslüman aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz.

Neyi nerde yapacağını, nasıl davranacağını iyi bilir.

Hata, yanlış yapabilir ama sonuçta o yanlışı düzeltmesini de öğrenir.

Çünkü...

'Yapmazsan baban döver ' 'patron görür' 'polis yakalar' diye değil de,

Her yerde ve her zaman Allah görüyor korkusuyla

Yaptıklarına ve yapacaklarına çekidüzen verecek.

Yani kısacası Müslüman ne aldatan, ne de aldanan olacak.