4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutlamıyoruz!

Sibel Akıncı 05 Ekim 2019 Cumartesi, 07:30

Aşağıda sıraladığımız sebeplerden, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nü kutlamadığımızı deklare ediyoruz.

Türkiye'de sürmekte olan sokak hayvanlarının topluca katledilmesi, bu katliamların faillerine yönelik ciddi bir yaptırım uygulanmaması, barınakların birer temerküz kampına dönüştürülerek hayvanlara tecrit koşulları altında her türlü ölümcül hastalığın ve acılı ölümün reva görülmesi, bunlardan kamuoyunda yankı bulanların sadece idarî para cezaları ile geçiştirilmesi; tecavüz gibi çok ciddi acılara neden olan haksız fiillerin yok sayılması,

- Mezbahalarda ve hayvan çiftliklerinde yaşanan işkence, her türlü kötü muamele vb. hak ihlalleri;

- Hayvanlı sirklerin Türkiye'de halen insanların eğlencesi için yaygın olarak ticarî faaliyetlerine izin verilmesi; eğlencenin değil zulmün pazarlanarak bu kirli tacirliğin onaylanması,

- "Aquapark" ya da yunus gösteri/terapi merkezleri adı altında faaliyet gösteren ticarî zulüm ve hapishane işletmelerinin kurulması ve ruhsatlarının yenilenmesinden doğan birçok hak ihlalinden,

- Müebbetlik birer hapishane şeklinde faaliyet gösteren hayvanat bahçelerinin açılmasının teşvik edilmesi;

- İthalat vergi oranlarının düşürülerek okyanus ötesindeki ülkelerden Türkiye'ye canlı hayvan ithal edilmesi sırasında yaşanan hayvan hakları ihlalleri,

- "Geleneksellik" kılıfı altında deve, boğa gibi hayvanların dövüşlerinin hâlâ yasaklanmıyor oluşu,

- Türkiye'nin dört bir yanında kurulan, kurulmak istenen hidroelektrik santraller, termik santraller, nükleer santraller ve maden arama, tetkik ve sondaj projeleri, kıyıların rant uğruna kapışılması ile yaban hayvanlarının zorunlu göçe tabii tutulması, binlerce hayvanın ölümü, birçok hayvan türünün ve ırkının yok edilmesi; rant uğruna ekosistemin yok sayılması,

- Son yıllarda teşvik edilen kürk ve deri sanayisinde öğütülen hayvanlara yaşatılanlar,

- Günümüzde bir köle pazarı gibi işleyen petshopların kurulmasını onaylayarak bu işkencehaneleri ruhsatlandırarak faaliyetleri boyunca sayısız hayvanı tüketim toplumuna pazarlarken ortaya çıkan hak ihlallerinden,

- Avcılığı hâlâ bir spor olarak gören zihniyet ile binlerce hayvanın, insanların eğlencesi için yaşamının acı dolu bir son ile bitmesi,

- Ulusal mevzuatın hâlâ hayvanı birer canlı birey olarak değil de mal olarak görüyor oluşu,

- Savaşlarla, bombardımanlarla hayvanların çok rahat bir şekilde gözden çıkarılması gibi yüzlerce sebepten ötürü Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutlamıyoruz.