Yeni eğitimin esasları... (4)

Recai Albay 10 Ağustos 2018 Cuma, 07:14

Türk eğitim sistemi hakkındaki değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Bu eğitim sisteminin son yüzyılda maalesef kısırlaştığını, kendi kültürüne yabancılaştığını, tamamen Avrupa'yı kötü bir şekilde taklit üzerine kurulduğunu, muhteva yönünden değil de Avrupa'yı daha çok şeklen taklit üzerine iktibas edecek şekilde kurulduğunu ve bunun su götürmez bir gerçek olduğunu ifade etmek her vatanseverin görevidir.

Birazdan dışarıdakilerin gözüyle sistemi tahlil edelim:

Türk Eğitim Sistemi, Aliya Izzetbegoviç'in ifadesiyle; 'dünya çapında bilim insanını yetiştirmede, ruhi bir kısırlık sergilemiştir.

Türkiye 11 Temmuz 2018 günü itibarıyla Başkanlık sistemine geçti ve yeni, yepyeni bir kadro ile yürütme organı oluşturuldu, dünyanın yaklaşık 50 ülkesinin üst düzey yöneticileri, bu tarihi ana tanıklık etmek üzere ülkemize geldi. Yapılan yemin töreninden sonra "Başkan", "Reis-i Cumhur" yemin ederek, yepyeni bir sisteme geçtiklerini tüm dünyaya deklare etti. Yakında bu yeni sistemin meyvelerine, getirilerine, faydalarına tanık olacağız.

Ben yeni MEB Bakanımızın dikkatlerine bilhassa eğitimin amaçlarını tekraren gözden geçirmesini sunmak istiyorum.

Bugün dünya ölçeğinde Japonların başardıkları gelişmenin, ulaştıkları hedefin temelinde 1947'de çıkardıkları "temel eğitim kanunu" olduğunu hatırlatmak ve bunun bir benzerinin acilen yeni Eğitim Bakanımız eliyle hazırlanıp ülkemizde de tatbik edilmesini, millet olarak bekliyoruz...

JAPON MUCİZESİNİ DOĞURAN EĞİTİM KANUNU!

  1. Demokratik ve kültürel bir devlet yaratmak, bunun gücüyle dünya barışına ve refahına katkıda bulunmak.
  2. Barışsever Japon devletini ve toplumunu oluşturan halkı, beyinsel ve fiziksel olarak sağlam, gerçekçi ve adalet sever olgunluğa ulaştırmak.
  3. Bireysel haklara ve değerlere (kültürel/inanç) saygınlık kazandırmak.
  4. Çok çalışkan ve sorumluluk duyarlılığı yüksek ve bilinçli insanlar yetiştirmek.
  5. Herkesin hür, demokratik, açık fikirli ve açık sistemi benimseyen insanlar olmasını sağlamak.

Dört gözle beklemekteyiz.

Daha sonra yapılan değişikliklerle eğitimin üzerindeki dış kontroller (ABD) sona erdirildi. Japonya'nın egemenliği yenilendi. Harici zorlamalarla yerleştirilen uygulamalar kaldırıldı. Okutulan kitapların içerikleri, müfredatları değiştirildi. Milli ve kültürel değerlere yer verildi. Tarih ve millet şuuru ile gençler eğitildi. Vatan, millet sevgisi ve ülke menfaati şahıs menfaatine öncellendi. Nihayetinde de dünya ölçeğinde bir "Japon Mucizesine" tanık olduk.

Yeni eğitim bakanımızdan derhal, kitapların müfredatlarının gözden geçirilmesini, harici ve ülke değerlerine uymayan bilgilerin ayıklanmasını, Anadolu kültürünün sağlam bir şekilde verilmesini, kendi öz değerlerimizi, bin yıllık tarihimizi, inanç değerlerimizi merkeze alan, bir müfredatın hazırlanarak gençliğimize ve geleceğimize sunulmasını dört gözle beklemekteyiz.