Misyoner faaliyetler-Fransız Ekolü! (5)

Recai Albay 06 Ekim 2017 Cuma, 09:38

Misyonerler, Osmanlı toplumundaki arz-talep ilişkisini yerinde tespit edip, bütün faaliyetlerini bu doğrultuda yoğunlaştırmışlardı. Bu fitne ve fesat hareketleri konjoktürel olarak bugünün Türkiye'sine geldiğinde ise; bu faaliyetlerini, Anadolu insanının maddi ve manevi ihtiyaçlarını göz önüne alarak, dini bir hizmet-himmet gurubu imiş görüntüsü altında şekil ve kılık değiştirdiler.

(Ülkemizdeki en içten, en kapalı ve en sinsi ve münafık maskesine bürünerek, -FETÖ Tarikatı- bütün faaliyetlerini halkın talepleri doğrultusunda, sinsi Müslümanlık kisvesi altında icra ettiler. Başlangıçta yıllardır inancından uzaklaştırılmış, horlanmış, laiklik perdesi altında dininden uzaklaştırılmış muhafazakar ve dindar kitleler, bu takiyyeye aldanarak bütün imkanlarıyla destek verdiler. Buna bilmeden sağ hükümetler de dahil oldu. Daha sonra kader-i İlahi bu sinsi oyunu deşifre etti ve bildiğimiz ve halen de devam eden olaylar neticesinde bu hareketin ülkeyi ele geçirme teşebbüsü Türk hükümeti tarafından fark edilerek bertaraf edildi. Bu karşı mücadele halen de devam ediyor.)

Katolik misyonerlerinin açtıkları okullarının yanı sıra ülkenin her yanına dağılmış olarak kurdukları hastane ve yetimhaneleri de vardı. Başlıca Fransız sağlık kuruluşları şunlardı: İstanbul Fransız Hastanesi, İzmir'de Saint Antoine Katolik hastanesi, Yafa'da Saint Louis Hastanesi, Kudüs'te Soeurs Saint Joseph Hastanesi, Beyrut'ta Fransız Hastanesi, Şam'da Soeurs Saint Vincent Hastanesi, Bursa'da Les Soeur Saint-Vincent de Paul Hastanesi, ayrıca İzmir'de dispanser, altı eczane ve bir kreş; Bursa Tripoli, Kudüs'te çok sayıda sağlık ocakları; Yafa, Ramallah, Betlehem, Nazaret, Fenerburnu, İzmit, Musul ve Cizre'de birer dispanserleri vardı.

Fransız yetimhanelerinin dağılımı ise şöyledir: Soeur Saint-Vincent de Paul yetimhaneleri: Yaklaşık bin civarında yetimin barındığı yerler Beyrut, Kudüs, Tripoli, İzmir ve Suriye'nin değişik bölgelerinde açılmıştı. Hayfa ve Nazaret'te 210 yetime bakan Dame de Nazareth yetimhaneleri; 430 civarında çocuğun barındığı Kudüs'teki Dame de Sion yetimhaneleri; yine yaklaşık 500-600 çocuğun kaldığı Beyrut, Sayda, Nazaret, Yafa ve Kudüs'te bulunan Soeur Saint Joseph de l'Apparition yetimhaneleridir.

 İstanbul ve İzmir gibi merkezlerde yayınlanan çok sayıda Fransızca dergi ve gazete ile çalışmalarını destekleyen misyonerlerin kültürel etkinlikleri de dikkate değer hususlardandır.

Kısacası özellikle Suriye ve Lübnan üzerindeki çalışmaları ile Fransa'nın bölgeye yönelik emperyalist gayelerine hizmet eden Katolik misyonerleri çok sayıda açtıkları  okulları, hastaneleri, yetimhaneleri ve çıkardıkları yayınları ile Fransız Katolikleri hem kendi mezheplerini yayıyorlar hem de ülkelerinin menfaatlerine uygun kesimlerin kazanılmasını sağlıyorlardı. Bu yolla faaliyet gösterdikleri Osmanlı toprakları üzerinde etkileri oldukça fazlaydı.

Fransızlar gibi İtalyan misyonerleri de çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere Hatay, Beyrut, Selanik, Bingazi, Derne, Humus ve Trablusgarp gibi ülkenin değişik bölgelerinde okullarını açmışlardı. Daha çok İtalyan Cizvitleri ile yine İtalyan soyundan gelen Ivrea Rahibeleri tarafından açılan ilk ve ortaöğretim seviyesindeki okullarında verilen eğitimin amacı, İtalyanca'yı öğretmek ve kendi kültürlerinde nesiller yetiştirmekti. (Artık yabancı dille eğitimin tartışılması önem arz ediyor)