Büyük şeytana (Amerika'ya) neden güvenilmez!

Recai Albay 06 Eylül 2019 Cuma, 07:30

Amerika kendini dünya efendisi ve patronu görüyor; " a)Amerikan cumhuriyeti, tarihin en üstün ırkının kurduğu bir cumhuriyettir. b) Tanrı tarafından yönlendirilen bir devlettir. c) Bu cumhuriyetin liderleri de yalnız devlet adamı değil, aynı zamanda Tanrı'nın peygamberleridir". (ABD Senatörü Albert J.Beverdidge. 27 Nisan 1898. Senato konuşması)

Bunun aksini savunanları ise modern anlamda ve çok teknik olarak cezalandırıyor. Kafasına koyduğu eylemi meşruiyet kazansın diye önce Demokrasi, İnsan Hakları ve Birlemiş Milletler kararlarına uydurmaya zorlar, aksi sonuçlarda ise kendi istediği şablonun kalıbına uydurur. BM kararlarını da hesabına geldiği gibi uygular ya da reddeder.

BM'nin terörizm, silahsızlanma, yoksul ülkelere yardım, barış girişimi, ırkçılık, sömürgecilik, sağlık, çevre ve insan hakları gibi konularda aldığı olumlu kararlara ABD tarafından bugüne kadar ret oyu kullandığı ortaya çıkmıştır.

ABD'nin ret oyu verdiği BM kararlarından bazılarını yazalım ki, aptalca ABD'nin propagandalarına ve maskeli yüzüne kananların belki de gaflet uykusundan uyanmalarına vesile olabilir:

15 Aralık 1978; 33/75 Sayılı Karar: Güvenlik Konseyi'ni ve özellikle daimi üyelerini, uluslar arası barış ve güvenliğin korunmasına dair BM kararlarını uygulanması için gerekli bütün tedbirleri almaya çağırır. 119 evet oyuna karşı ABD ve İsrail'in hayır oyları.

19 Aralık 1978; 33/136 Sayılı Karar: Yoksul ülkeler yapılacak yardımın nicelik ve nitelik itibarıyla iyileştirilmesi için gelişmiş ülkelere çağrıda bulunur. 119 evet oyuna karşı sadece ABD'nin hayır oyu.

24 Ocak 1979; 33/183 M Sayılı Karar: G.Afrika ırkçı rejimiyle bütün askeri ve nükleer işbirliğinin sona erdirilmesi talebi. 114 evet oyuna karşı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın hayır oyları.

12 Aralık 1979; 34/90 Sayılı Kararı: 14 Aralık, Filistinlilerin hayat şartlarına ilişkin rapor hazırlanması talebini (sadece rapor hazırlanması) içeren 34/113 sayılı karar: Her ikisinde de ABD ve İsrail'in hayır oyları.

11 Aralık 1980; 35/119 Sayılı Karar: Sömürge Ülke ve Halklara Bağımsızlık verilmesine dair deklarasyonun hayata geçirilmesi talebi. 134 evet oyuna karşılık ABD, İngiltere ve Fransa'nın Hayır oyları

9 Kasım 1981; 36/19 S.K: Ne şekilde olursa olsun bir dış müdahaleye maruz kalmaksızın, kendi halkının iradesi doğrultusunda kendi ekonomik ve sosyal sistemini seçmek her devletin hakkıdır. 126 Evet, ABD Hayır.

9 Aralık 1981; 36/96 BS.K:Kimyasal ve Biyolojik Silahların yasaklanmasına dair müzakerelerin başlatılması talebi. 109 Evet, ABD Hayır.

9 Aralık 1981; 36/98 S.K: İsrail'in nükleer silahlara vazgeçmesi talebi. 101 evet, ABD ve İsrail hayır.

14 Aralık 1981; 36/133 S.K: Eğitim, çalışma, sağlık hizmeti alabilme, yeterli beslenme, ulusal kalkınma insan haklarıdır. 135 evet. Sadece ABD hayır.

13 Aralık 1985; 40/124 S.K: BM sistemi içinde insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesine yönelik alternatif yaklaşımlar. 130 evet. ABD hayır.

13 Aralık 1985; 40/148 S. K: Nazi, Faşist ve neo faşist faaliyetlere karşı önlemler alınması. 121 evet. ABD ve İsrail hayır.

4 Aralık 1986; 41/92 S. K: Uluslararası barış ve güvenlik konusunda kapsamlı bir sistemin tesisi. 102 evet. ABD ve Fransa'dan hayır.

7 Aralık 1987; 42/159 S. K: Uluslararası terörizmin önlenmesi, terörizmin temelindeki siyasal ve ekonomik sebeplerin araştırılması, terörizmi tanımlamak ve onu halkların ulusal kurtuluş mücadelesinden ayırmak için bir konferans toplanması talebi. 153 evet. ABD ve İsrail hayır.

Benzer kararlar oldukça kabarık bir yekûn teşkil ediyor. Görüldüğü gibi ABD dün olduğu gibi bugün de dünya halklarını huzur, barış ve refahı için atılan her adıma engel olmuştur. Sadece yukarıdaki BM kararlarına hayır diyebilen bir zihniyetin varlığı bile insanı ürkütüyor. Peki, bütün bu olup bitenler aşikâr iken ABD ne istiyor? Ortadoğu'daki politikası ve amacı nedir?

Bir sonraki yazımızda buna değinelim inşallah.