ABD ajandasında hedef, büyük İsrail!

Recai Albay 04 Ekim 2019 Cuma, 07:30

Suriye hadisesinden sonra ABD, bölgeye kalıcı yerleşmek için demir attı. 10 ve 40. enlemler arasındaki bölgede (Arz-ı Mev'ud) kalıcı olduğunu ve özellikle Türkiye'ye karşı takip ettiği stratejiden bir milim bile geri adım atmadığını ve aksine savaşı bile göze alabilecek çılgın davranışlar serdettiğini lanet ve nefretle müşahede ediyoruz. Bir tarafta Türk devleti ile görüşürken diğer taraftan maşa olarak kullandığı PKK'ya binlerce TIR'larla ağır silah ve mühimmat yardımı yapıyor ve yeraltı/yerüstü istihkâm mevzilerini inşa etmekten geri durmuyor.

Bu davranışın altında yatan gaye nedir? ABD bu bölgede acaba neyi hedefliyor? Yalnız bu pislik makinesinin, bu iblisin bilhassa Türklere ve İslam'a karşı iyi niyet beslemediği açık ve nettir.

Bakınız, daha 19.yy'ın başlarında İzmir'e gelen, "Amerikalı Misyoner Parsons", 1820'de İzmir'den yazdığı bir mektubunda, Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki temennisini şöyle dile getiriyor:

"Gönlümde, ilahi yardımla, bu kudretli günah imparatorluğunun tamamıyla yıkılacağı bir sistem görme konusunda büyük bir istek duyuyorum" (Grabill)

Bu kinin ve düşmanlığın altında yatan gayeyi Özfatura şöyle açıklıyor:

Hristiyan Batı ve Yahudi kültürünün dışındaki bütün kültürlerin imhası, ya da sembolik hale getirilmesi,

İslam'ın asr-ı saadet ölçülerini imha etmek, sapık görüşlere kanalize etmek,

İslam dünyasının bölünmüşlüğünü devam ettirmek, birbirleriyle boğuşturarak, aralarındaki birlik ve dayanışmayı önlemek,

Türkiye ile Arap Dünyasının arasına düşmanlık, kin ve fitne sokmak,

Anadolu'da Kürdistan ve onun üzerinde kurulacak büyük Ermenistan ile Türkiye'yi İslam ve Türk dünyasından tecrit etmek,

Nato'yu İslam dünyasını hedef alan bir statüye sokmak,

Türkiye'ye Ortadoğu'da Batının jandarma rolünü yüklemek,

Bütün dünyada Kapitalist ağırlıklı serbest piyasa ekonomisini hâkim kılmak,

Bütün dünyada ABD'nin liderliğine, Hristiyan Batı ve bunlara hizmete dönük çok partili sistemi yerleştirmek,

İslam dünyasında İslami uyanışı ve dünyanın diğer bölgelerinde İslami yayılışı önlemek,

Müslümanların İslamiyet'i yaşamalarını kesin olarak önlemek ve doğumdan ölümlere kadar Hristiyan gibi yaşamalarını ve düşünmelerini sağlayan psikolojik savaş uygulamak. (Özfatura, Necati Mustafa, Kurtlar Sofrasında Ortadoğu)

Amerika'nın nihai hedefi büyük İsrail Devleti'ni kurmaktır.

İsrail Devleti Siyonizm hedefi doğrultusunda kurulmuş bir devlettir. Siyonizm'in ilk hedefi İsrail devletini kurmaktı ve kuruldu.  Fakat asıl maksatları, Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta bahsedilen va'd edilmiş topraklarda Büyük İsrail Devleti'ni kurmaktır.

Tevrat'ın "Tekvin Bölümü'nde" va'd edilmiş topraklar şöyle geçmektedir:

"O gün Rab, Avram'la anlaşma yaparak O'na şöyle dedi; "Mısır Irmağı'ndan büyük Fırat Irmağı'na kadar uzanan bu toprakları Ken, Keniz, Kadmon, Hitit, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgaş ve Yevon topraklarını senin soyuna vereceğim".

Bakalım kader buna müsaade edecek mi? Elbette Allah'ın da bir hesabı vardır.