Tevhid Mesajı Okuyorum (30) Batı "İslamik terörizm" diyor! Peki, Kur'an ne diyor? (2)

Prof. Dr. Şaban Şimşek 11 Mayıs 2019 Cumartesi, 07:30

1. İslam'da ilahi hükümler hep iyilik ve barış üzeredir, kötülükler ise uzaklaştırılması emredilen şeylerdir. Dini terminolojide bunun adı; "Emr-i bil maruf nehy-i ani-l münker"dir:

Al-i İmran 104:

"...Öyleyse sizler (Kurtuluşları için insanları) hayra çağıran, iyiliği (Yani din ve dünya ile ilgili meşru ve doğru olan şeyleri) öneren (Emreden), kötü ve yanlış olandan sakındıran (Men eden) bir topluluk olun..."

Fussılet 34:

"İyilikle kötülük eşit (Bir) olmaz. Sen kötülüğü (Sen güzel bir tarzda) uzaklaştır. O zaman görürsün ki aranızda anlaşmazlık olanla (Düşmanınla) sanki yakın bir dost oluvermişsin."

2. Kur'an Allah adına bir daha yardım etmemek üzere yemin etmiş olsak bile barışa yönlendirir:

Bakara 224: "Ey Müminler! (Müslüman olmamış yakınlarınıza bir daha asla yardım etmemek üzere) Allah adına ettiğiniz yeminler (Müslüman olmanızın) erdemliliğini, sorumluluğunu yerine getirmenize, iyilik yapmanıza, barışın sağlanmasına engel teşkil etmesin..."

3. İslam'ı hep savaştan, şiddetten yana göstermeye çalışanlar olmuştur. Oysa Kur'an aksini söyler:

Nisa 90:

"Sizinle savaşmayanlara, (Düşmanla-müşriklerle işbirliği yapmadıkça, tarafsız kalanlar dahil) savaş açmanıza Allah izin vermez..."

Hucurat 9:

"Ey iman edenler! Aranızdan iki grup (Topluluk) birbiriyle vuruşursa (Savaşırsa) onları barıştırın. Bir taraf buna yanaşmazsa barış isteyen tarafın yanında olun ve doğru yola gelinceye kadar diğer tarafı barışa zorlayın  (Mücadele verin, savaşın). Eğer Allah'ın emrine dönerlerse (Sanki hiç kabahat işlememişler gibi) yine adaletle bir barış tesis edin..." 

Enfal 61, 62:

"Onlar (Küfre saplanan düşmanlar, Enfal 59)  barışa yönelirlerse sen de barıştan yana ol. Allah'a güven, tedbirini al, seni aldatmalarından korkma..." Onlar hile yapsalar bile vazgeçme!  Allah sana kafidir (Seni gözetir, korur!)"

4. Ancak barış konusunda Müslümanları uyarmayı da ihmal etmez:

Muhammed 35:

 "Ey elçimiz Muhammed'e iman edenler! Size karşı her türlü düşmanlığı yapan müşriklere (Düşmana) karşı savaşmaya hazır olun, gevşeklik ve zafiyet göstermeyin. (Barıştan yana olun ancak) Üstün olduğunuz halde, (Masada) sizi zayıf kılacak bir barış ve anlaşma teklifinde de bulunmayın..."

Mümtehıne 8, 9: 

"Allah, (Başka bir inanca mensup olup da) size inancınızı yaşamak konusunda baskı yapmayan, sizi yurdunuzdan çıkmaya zorlamayan, hor görmeyen ve sizinle savaşmayan (Didişmeyen) kimselere iyilik etmekten, adaletli (saygılı) davranmaktan sizi men etmez... Onun yasakladığı şey; bunları yapanlarla ve onlara arka çıkanlarla dostluk kurmanızdır..." 

5. Kur'an, toplumda fitne-fesat çıkararak veya insanları ekonomik dar boğaza sokarak terörizme zemin hazırlanmasına da müsaade etmez:

Kasas 77:

(Kur'an zamanın en büyük zengini Karun'a seslenir; Ey Karun! Şımarma...) Gel sen Allah'ın sana verdiği her şeyi, dünyadaki nasibini de unutmadan ahret yolunda harca. Allah'ın sana verdiği gibi sen de ihtiyaç sahiplerine ver. Azgınlık yapıp (Allahın verdiği gücü) başkalarının aleyhinde kullanarak bozgunculuk yapma! O bozgunculuk yapanları sevmez..."

6. Terörizmin fiili neticesi olan (masun) insanları öldürme ise dinimizde çok kesin bir dille yasaklanmıştır.

Maide 32:

(İki kardeş Yahudi'nin birbirini öldürmelerine atfen) Biz İsrail oğullarına (Tevrat'ta) şöyle vahyetmiştik: Kim cinayet işlememiş ya da ülkede isyan ve terör çıkarmamış (Masum) bir insanı öldürürse bütün insanları (Ve insanlığı) öldürmüş gibi günahkâr olur. Kim de (Onun) öldürülmesine engel olursa (Bir hayat kurtarırsa) bütün insanların canını kurtarmış gibi olur.

7. Terör çıkaranlara çok ağır cezalar hükmeder:

Maide 33:

"Doğrusu elçimiz Muhammed'e (Getirdiği hükümlere ve/veya devlete) savaş açanların; yeryüzünde anarşi çıkarıp terör estirerek yol kesicilik, yağma, talan gibi fiillerle masum insanlara zarar verenlerin müstehak oldukları ceza (İşledikleri suçun derecesine göre) idam, bir el veya ayağının çaprazlama kesilmesi, hapis ya da tehcirden (Bulundukları yerden sürülmeleri) biridir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahrette de onlar için büyük bir azap vardır."

Kıssadan Hisse: Bütün bunlarda görülmektedir ki İslam'ın terörizmle işi yoktur.