Ay doğdu üzerimize

Hasan Karabulut 08 Kasım 2019 Cuma, 07:00

Mevlid doğum zamanı anlamına geliyormuş.

Mevlid Gecesi ise Rebi-ül evvel ayının 11. ile 12. günleri arası.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" diyoruz.

Dünyayı cehalet sarmışken Allah (cc) insanlığa bir müjdeci kurtarıcı olarak bahsi geçen günde Hz. Muhammed (sav) efendimizi göndermiştir.

Adem peygamber, İbrahim peygamber ve oğlu İsmail peygamberimizin soyundan, Haşimoğulları sülalesinden Abdullah isimli babadan dünyaya gelen efendimiz, hoş geldiniz.

Abdullah, (Allah ondan razı olsun) öyle bir kul imiş ki İbrahim peygamberin getirdiği tek tanrıya inanan, putu ve putçuluğu reddeden çevresinde saygın sevilen birisi imiş.

Namı üç kıtaya yaygınlaşmış.

Onun güzelliği dillere destan imiş. Kendisiyle evlenmek için Mısır'da anneler kızlarını süsler, Mekke'ye gönderirlermiş. Mekke kızları Abdullah'a kendilerini göstermek için yarış halindeymişler.

En meşhurları ise babası Utbe bin Rebia, annesi ise Safiyye bint Ümeyye olan Hind bint Utbe yani Ebu Sufyan'ın eşidir. Bekarlığında sürekli aklı Abdullah'ta olmuş. Nedenini soranlara, "Siz benim gördüğümü görmez misiniz? Ben Abdullah'ın alnında parlayan o nurun peşindeyim bakın bakalım çevrenizde böyle başka bir kimse var mı?" dermiş.

Daha sonra Abdullah peygamber efendimizin annesi Amine ile evlendikten bir müddet sonra Abdullah'ın alnındaki nur kaybolmuş. Hind bint Utbe de kendi ifadesiyle artık Abdullah'tan vaz geçmiş.

Peygamberimizin doğduğu zamanda her tarafında cehalet, zulüm ve ahlaksızlık artmış, Allah inancı unutulmuş, insanlık karanlık bir duruma düşmüş, güçlü zayıfı ezen, zengin fakiri sömüren bir sistemdeymiş.

Hz. Muhammed (sav) efendimizin dünyaya gelişi bir milattır. Kur'anın ifadesiyle "Hak gelince batıl zayi olur" yani ortadan kalkar. Bu büyük bir başlangıçtır.

Yine Kur'an bu dediğimizi destekliyor, "Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya-107)"

Peygamberimiz doğduğunda bir çok mucizevi olay olmuş. O gece daha önce olmayan bir yıldız gökyüzünde belirmiş. Kisra'nın yani İran'ın Medayin şehrinde korkunç bir çatırdı ve gürültü sesiyle on dört burç yıkılmış. İranlıların binlerce yıldır yanan Mecusi ateşi sönmüş. Taberiye gölünün suları çekilip kuruyu vermiş. Semave vadisini su basmış ve şehir sular altında kalmış.

Gerçekleşen olaylar yaşanılan çağda azgınlaşanlara birer mesaj, yeni bir yıldızın belirmesi de mazlum ve inancını kaybetmeyenlere de müjde olmuş...

Yeryüzü ahir zaman peygamberi ile şereflenmişti.

Dini kemale erdirecek olan dünyaya teşrif etmişti.

Adem peygamberimizin cennetten ayrılmasından sonra ismiyle dua edip affedildiği Hz. Muhammed (sav) artık insanlara lütfedilmişti.

Kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı peygamber gelmişti, ay üzerimize doğmuştu.

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, hoş geldiniz efendimiz (sav).