Dr. Murat Düzgün 03 Ekim 2019 Perşembe, 07:30

Herkesin farklı bir bakış açısıyla algılayıp değerlendirdiği adalet mefhumunun soyut hali farklı birey ve beklenti içinde olanlarda değişik tasarımlara dönüşüp farklı farklı somut haller alıyor. Örneğin adaleti eşitlik diye algılayıp bu düzlemden bakanlar genelde yaşamsal koşulların sosyo-ekonomik girdilerinden memnun olmayanların bakış açısı. Adaleti yalnızca suç ve ceza paradikmasıyla dar bir labirente hapsedenler adaletin asli görevini yani suç ve haksızlığın oluşmamasını engelleme idealini sistemden bay pas etmiş oluyorlar. Bir de adaleti yalnız kendi çıkarını koruyacak kalkan olarak görüp o kutsi kavramın içini boşaltan, onu kendine şemsiye eden cenah var. Farklı düşünce ve bakış açısıyla okunup içselleştirilen bu kavramın en tehlikeli hale dönüşmesi de son saydığımız grubun benimseme biçimi ve halidir.

Bunu temellendirecek bir örnek sunmak zorunda kalırsak Türk siyasi hayatında yerel yönetimlerde görev alan belediye başkanlarından bazılarının seçildikten sonraki reflekslerine göz atarsak aradığımız belgeye ulaşabiliriz.

Son yapılan yerel yönetim seçimlerinde Türkiye'de siyasi skalanın muhalefet diliminde olan bir partinin lideri ve onun Türkiye'nin en büyük ilinin belediye başkan adayının seçimden önceki vaad konuşmalarında ağızlarından çıkan net cümle, 'Size namus sözü veriyorum. Hiçbir çalışanı işten çıkarmayacağız!!' söylevi. Söylenen bu ama seçimden sonra ortada kalan bir sürü işsiz insan. İşten çıkaranda yukarıdaki sözü veren başkan ve lideri. O  zaman soru şu olmuyor mu, neydi adalet? Sizin işinize son vermeyeceğiz dediğiniz başka bir grup muydu? Adalet adalet diye bağırıp yürüyüşler yaparken adaleti uygulama fırsatı elinize geçince adalet renk mi değiştirdi?

Yukarıda dedik ya bahsi geçen kavramı daha belirtmediğimiz birçok farklı manada yorumlayıp aslından uzaklaştıran, içini boşaltan teorik yaklaşımlar var. Ama en tehlikeli olan ve adaletin en adaletsiz hale dönüşmesi fırsat ellerine geçince bu olmazsa olmaz nasyonun bukalemun gibi değişime uğramasına sebep olanların taşıdığı adaletsiz felsefi yaklaşımlarıdır.