Bir ölümün düşündürdükleri

Ahmet Bayer 12 Nisan 2019 Cuma, 07:00

Peygamberimiz (sav),"Ağızların tadını bozan ölümü sıkça anınız" buyuruyor.

Seçim gecesi vefat eden değerli büyüğümüz ve hacı arkadaşımız pilavcı Hikmet Cihanlı Abi'nin ölümü üzerine dostları olarak sohbette dile getirdiğimiz, "ölüm ve ahiretle ilgili" bazı güzel sözlerin yayımlanması faydalı olur diye düşündüm.

İşte o güzel sözler, ayet ve hadisler:

Ölüm bize ne yakın, ne uzak bize ölüm.

Ölümsüzlüğü tattık; ne yapsın bize ölüm.

Erdem Beyazıt

Neylersin! Ölüm herkesin başında.

Uyudun, uyanamadın olacak.

Kim bilir, nerede, nasıl ve kaç yaşında;

Bir namazlık saltanatın olacak;

Taht misali o musalla taşında.

Cahit Sıdkı

İmam-ı Azamın mezar taşında,

"Ey kabrimin başında durup da

Halimi düşünen adam!

Dün, ben de senin gibiydim,

Yarın sen de benim gibi olacaksın" yazıyormuş.

Tahir'ül Mevlevi'nin mezar taşında ise,

Eli boş gidilmez, gidilen yere

Rabbim! Ben boş gelmedim; ben suç getirdim.

Dağların çekemediği, O, Kutsal Yükü,

İki kat sırtımda çok güç getirdim; yazıyormuş.

Rabbimiz buyuruyor:"Ey kullarım! Benden gerçek anlamda sakının ve ancak müslüman olarak ölmeye bakın! (Al-i İmran, 102)

Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor:"Nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksiniz ve nasıl ölmüşseniz öyle dirilteceksiniz."

Müslümanın bütün hedefi, müslümanca ölmek olmalıdır.Müslümanca ölmek ise ancak müslümaca yaşamakla mümkündür.

Rabbim! Biz hacı arkadaşımız Hikmet Abi'nin -ala kaderilimkân- müslümanca yaşadığına ve müslümanca aramızdan ayrıldığına, mümin ve muvahhid olduğuna şahidiz. No'lur Sen de bağışlayıver onu. Rahmetinle, lütfunla muamele eyle ona. Taksiratını affeyle. Kur'an-ı kendisine enis-i yoldaş eyle.

Makamın cennet olsun Hikmet Abi.Seni rahmetle anıyor ve hakkımızı helal ediyoruz. Sen de Hakkını helal et bize. Rabbim bırakıp gittiklerine sabırlar versin!

Ölüm ve ahiretle ilgili ayetler:

Habibim! "Senden önce hiçbir insana ebedî yaşama vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedî mi kalacaklar"

"Her can, ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. (Ankebût: 85/57)

'Kim ateşten kurtarılır da cennete sokulursa, işte o kurtuluşa ermiştir. Dünyâ hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir' (Âl-i İmrân: 94/185)

"Allah'dan başka her şey helak olacaktır.Yalnız Rabbin bakî kalacaktır." (Rahman: 89/26-27) Ölmeyen diri, yalnız Allah'tır.

Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz." (Kasas: 49/88),

Her canlı öldükten sonra tekrar diriltilecek ve dünyada yaptıkları iş ve davranışlarının karşılığını görecektir. Dünyâ, bir imtihan yurdudur. Allah, ölümü ve hayatı, insanları sınaya sınaya olgunlaştırmak için yaratmıştır.

İnsan gelip geçtiği yol ile değil, varıp kalacağı ebedî yurdu ile övünmelidir.

Ahiret ni'metleri karşısında dünya nimetleri, denize sokulan parmağın, denizden alacağı bir damla su kadar az ve değersizdir.Cennette bir kamçı kadar yer, dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır" diyen Allah'ın Rasulü (sav) dünyâyıâhiretle karşılaştırırken şöyle buyurmuştur: "Vallahi âhiret karşısında dünya, birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Kişi baksın, parmağı denizden kendisine ne getirir"

"Hayat Bir Sınavdır: Hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayâtı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır." (Mülk: 77/2)

Kıyamet alametleri:İbnu Ömer (ra) anlatıyor; Bir gün Resûlullah (sav) yanımıza geldi ve şöyle buyurdu: "Ey muhacirler! Beş şey vardır ki, onlarla imtihan olacağınız zaman cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır. Onların siz hayatta iken meydana gelmesinden Allah'a sığınırım. Bu beş şey şunlardır:

1) Zinanın çoğalması:Bir millette zina ortaya çıkar ve alenî işlenecek bir hale gelirse, o millette mutlaka taun hastalığı yaygınlaşır ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde görülmeyen (akla hayale gelmeyen, adı sanı duyulmayan) hastalıklar yaygınlaşır. (Kuş gribi, aids ve benzeri hastalıkları daha önce duymuş muyduk?)

2) Ölçü-tartıda hile yapılması:Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve zalim sultanın zulmüne uğrar.

3) Zekâtın verilmemesi:Hangi millet, mallarının zekâtını vermezse mutlaka gökten yağmur kesilir. Hayvanlar da olmasaydı tek damla yağmur düşmezdi.

4) Ahdin bozulması:Hangi millet Allah ve Resulüne verdiği ahdini bozar, verdiği sözü yerine getirmezse Allah Teâla hazretleri o millete, kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve ellerindeki servetlerin bir kısmını onlar alır. (İMF bu milletin nesi oluyor?)

5) Allah'ın Kitabı ile hükmetmenin terk edilmesi:Bir milletin idarecileri Allah'ın Kitabı ile amel etmeyi terk eder, Allah'ın indirdiği hükümlerden işlerine gelenleri seçerse, Allah onları kendi aralarında savaştırır.

Cumanız mübarek olsun!

Selam ve dua ile...